Flajeri 10x20  

(10x20cm, obostrani kolor, 115g papir)

grafička priprema nije uračunata u cenu

5.000 komada 6.200 din + PDV

10.000 komada 23.000 din + PDV

25.000 komada 35.000 din + PDV

50.000 komada 70.000 din + PDV

Flajeri 20x10

A6

A5

A4

10X20

flajeri za kvake

jedna boja

dve boje

ostala stampa