Flajeri A6  

(10x15cm, obostrani kolor, 115g papir)

grafička priprema nije uračunata u cenu

5.000 komada 3.100 din + PDV

25.000 komada 15.250 din + PDV

50.000 komada 23.000 + PDV

100.000 komada 35.000 + PDV

Flajeri A6

A6

A5

A4

10X20

flajeri za kvake

jedna boja

dve boje

ostala stampa