Flajeri A6 - dve boje

(10x15cm, obostrano dvobojna štampa, 115g papir)

grafička priprema nije uračunata u cenu

10.000 komada 71€

20.000 komada 90€

30.000 komada 107€

50.000 komada 144€

100.000 komada 230€

(cene su bez PDV-a)

A6

A5

A4

10X20

flajeri za kvake

jedna boja

dve boje

ostala stampa