Flajeri za kvake

(20x10cm, obostrani kolor, 115g papir)

grafička priprema nije uračunata u cenu

5.000 komada 70€

10.000 komada 125€

25.000 komada 190€

50.000 komada 330€

Flajeri za kvake

A6

A5

A4

10X20

flajeri za kvake

jedna boja

dve boje

ostala stampa