Flajeri za kvake

(20x10cm, obostrani kolor, 115g papir)

grafička priprema nije uračunata u cenu

5.000 komada 9.000 din + PDV

Flajeri za kvake

A6

A5

A4

10X20

flajeri za kvake

jedna boja

ostala stampa