Flajeri 10x20  

(10x20cm, obostrani kolor, 115g papir)

grafička priprema nije uračunata u cenu

5.000 komada 7.000 din + PDV

Flajeri 20x10

A6

A5

A4

10X20

flajeri za kvake

jedna boja

ostala stampa