Flajeri A4

(20x30cm, obostrani kolor, 115g papir)

grafička priprema nije uračunata u cenu

5.000 komada 14.000 din + PDV

Flajeri A4

A6

A5

A4

10X20

flajeri za kvake

jedna boja

ostala stampa