Flajeri A6 - jedna boja

(10x15cm, obostrana jednobojna štampa, 115g papir)

grafička priprema nije uračunata u cenu

10.000 komada 47€

20.000 komada 63€

30.000 komada 80€

50.000 komada 120€

100.000 komada 185€

(cene su bez PDV-a)

A6

A5

A4

10X20

flajeri za kvake

jedna boja

ostala stampa