Flajeri A6  

(10x15cm, obostrani kolor, 115g papir)

grafička priprema nije uračunata u cenu

5.000 komada 3.500 din + PDV

Flajeri A6

A6

A5

A4

10X20

flajeri za kvake

jedna boja

ostala stampa